SORATIE
SOTILASRADIOIDEN TIETOKANTA
Suomessa ennen vuotta 1950 valmistettujen sotilasradioiden keräilytietoja
Kouvolan Sotilasradiomuseo, Pajaraitti 1, 45100 Kouvola. GSM 0400 750 442 
Tietoja kerätty Maanpuolustuksen kannatusyhdistyksen myöntämän apurahan turvin