Hallitus

Viestikillan hallitus 2020

Puheenjohtaja         Jukka Puurula                  jukka.puurula@pp.inet.fi 0400 833171
Varapuheenjohtaja  Jari Myntti                         jarimyntti@gmail.com
Sihteeri                   Jukka Puurula                   jukka.puurula@pp.inet.fi 0400 833171
Niko Boman                                                     nikoboman@gmail.com
Eero Lindroos                                                  eero.lindroos@pp.inet.fi
Kari Syrjänen                                                   kari.syrjanen@gmail.com
Taisto Olkkonen                                               taisto.olkkonen@gmail.com
koulutusvastuuhenkilö                                     Jari Myntti
rahastonhoitaja                                               Juhani Kunnasto hallituksen ulkopuolelta