Tarkoitus

viestikilta logoKymen Viestikilta ry. Perustettu 27.10.1993.
Tarkoitus edistää vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Lisätä jäseniensä ja kansalaisten maanpuolustustahtoa ja olla puolustusvoimissa ja siviilissä viestitehtävissä palvelevien tai palvelleiden yhdyssiteenä ja viestijoukoissa palvelevien varusmiesten viihtyvyyden edistäjänä. Kehittää yhteistyötä toiminta-alueellaan toimivien maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Vaalia alueensa viestiperinteitä ja historiallisia muistoja.
Toimintamuotona järjestää jäsenistölle kiltailtoja, retkiä ja tutustumistilaisuuksia,koulutusta.
Toiminta-alue Kymenlaakso. Jäsenistöä koko suomen alueella.
Kiltaan voi liittyä viestijoukoissa tai muiden puolustushaarojen viesti- tai sähköteknillisessä tehtävässä palveleva tai palvelleen, sekä muussa viestitehtävässä toimineen tai toimivan tai muuten killan toiminnasta kiinnostunut henkilö.
Erityistoimintana killan jäsenistö harrastaa radioamatööritoimintaa ja vahvaa yhteistyötä muiden alaa harrastavien yhdistysten- ja henkilöiden kanssa. Esim. varaviestiverkko harjoitusten yhteydessä.
Kilta on Viestikiltojen liiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenyhdistys.