Toiminta

viestikilta logoViestikilta on tarkoitettu viestiaselajista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat viihtyä keskenään. Kymen Viestikillan toiminta-alueena on Kymen sotilaslääni. Kilta vaalii viestiperinteitä, järjestää retkiä, tutustumiskäyntejä sekä esitelmätilaisuuksia.

Kuulumme  Viestikiltojen Liittoon ja osallistumme sen valtakunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan.

Olemme ensimmäisenä Viestikiltana perustaneet varusmiesjaoksen, jonka tarkoituksena on lisätä varusmiesten mielenkiintoa Viestikiltaa ja viestitoimintaa kohtaan myös varusmiesajan jälkeen.

Tätä varten olemme mukana auttamassa varusmiesiltojen ja vuosittaistapaamisien järjestelyissä.

Teemme myös esityksiä Viestikiltojen Liiton Viestirististä jäsenillemme ja muille viestialan henkilöille toiminta-alueellamme. Käsittelemme myös muita maanpuolustustoiminnasta palkitsemisia..

Vastaa